Slider
festival negah plus

جشنواره تئاتر نگاه

نگاه پلاس

نگاه پلاس

a hayaiee 3

امین حیایی بنیانگذار جشنواره تئاتر نگاه

چگونه باید زیست؟
چیستی حقیقت آدمی را چگونه باید درک کرد؟
چرا و چگونه اشک تمامی حدقه را میگیرد آنوقت که شکوه هنر بر جان می‌نشیند؟
هنر هیچ نبود جز فاصله ای ظریف میان آنچه که بود و آنچه که در خیال به بودنش نقش میزدیم.
رج به رج و پود از پی تار مثل قالیچه ای که شاید مرا بر پشت میگرفت و بر آسمان سواریم میداد.
آنقدر کوشیدیم و رج زدیم تا نیمه گلیمی تُرد جان گرفت میان سرپنجه هایمان و به هوای خیال گریخت و گذشت از بر، که در واپسین لحظه ی نگاه بر دور شدنش در افق، شکوهی اندوهناک میان چشمانمان نشست و آنوقت بود، که فهمیدیم هنر نه سواری در آسمان، بلکه مهارت گذشتن و دیدن دور شدن پندارهاست و شاید برای آن بود که هر هنرمند دل سوخته اش را به قلمش به نگاهش و دستانش سپرد و آنگاه از دل قطره های چکیده از جانش جوانه ای رست که هر کس را به شکوه و هیبتی بی مثال رغبت میداد.
حال می‌توان گفت که تمام موجودات هنرمندند وگرنه چه کس که جان دارد و این درد در جانش زبانه نمی‌کشد؟
در این ماجرای غریب و سهل همت گمارده ایم تا محفلی باشیم برای ابراز هر هنرمند جوان که همچون گذشتگان خویش حتی قطره ای به دریای گلگون هنر بیفزاید.
آمده ایم تا نقطه ای شویم برای کهن بالای سطور جوابی گم شده، میان انبوه سوال های بی جواب.
آنچه می‌گذرد در دل این فهم نامفهوم ازلی.
جشنواره ای برای نگاه.

چگونه باید زیست؟
چیستی حقیقت آدمی را چگونه باید درک کرد؟
چرا و چگونه اشک تمامی حدقه را میگیرد آنوقت که شکوه هنر بر جان می‌نشیند؟
هنر هیچ نبود جز فاصله ای ظریف میان آنچه که بود و آنچه که در خیال به بودنش نقش میزدیم.
رج به رج و پود از پی تار مثل قالیچه ای که شاید مرا بر پشت میگرفت و بر آسمان سواریم میداد.
آنقدر کوشیدیم و رج زدیم تا نیمه گلیمی تُرد جان گرفت میان سرپنجه هایمان و به هوای خیال گریخت و گذشت از بر، که در واپسین لحظه ی نگاه بر دور شدنش در افق، شکوهی اندوهناک میان چشمانمان نشست و آنوقت بود، که فهمیدیم هنر نه سواری در آسمان، بلکه مهارت گذشتن و دیدن دور شدن پندارهاست و شاید برای آن بود که هر هنرمند دل سوخته اش را به قلمش به نگاهش و دستانش سپرد و آنگاه از دل قطره های چکیده از جانش جوانه ای رست که هر کس را به شکوه و هیبتی بی مثال رغبت میداد.
حال می‌توان گفت که تمام موجودات هنرمندند وگرنه چه کس که جان دارد و این درد در جانش زبانه نمی‌کشد؟
در این ماجرای غریب و سهل همت گمارده ایم تا محفلی باشیم برای ابراز هر هنرمند جوان که همچون گذشتگان خویش حتی قطره ای به دریای گلگون هنر بیفزاید.
آمده ایم تا نقطه ای شویم برای کهن بالای سطور جوابی گم شده، میان انبوه سوال های بی جواب.
آنچه می‌گذرد در دل این فهم نامفهوم ازلی.
جشنواره ای برای نگاه.

o hayaiee 2

امید حیایی مدیر جشنواره تئاتر نگاه

جشنواره ی تاتر نگاه یکی از مهم ترین برنامه های موسسه ی هنر گستر حیایی در جهت پیشبرد هدف حمایت از استعداد های برتر در حوزه ی نمایش است.
هنرگستر حیایی در آستانه سه ساله شدن به خود می‌بالد که تاکنون در بخش آموزش، حمایت و تولید آثار نمایشی با به کارگیری فارغ التحصیلان خود توانسته گام مهمی در جهت اعتلای فرهنگ عمومی بردارد.
در اولین دوره از جشنواره تاتر نگاه سیاست های تدوینی همسو با نگرش هنرگستر حیایی سعی در ایجاد فضایی برای دیده شدن و تبادل تجربیات گروه های مستعد دارد.
معرفی ظرفیت های گروه های برتر نمایشی، تبادل و انتقال تجربیات و دانسته ها، ایجاد فضای رقابت حرفه ای در بخش تهران و شهرستان ها از مهم ترین اهداف این جشنواره میباشد.
ایجاد بخش های نگاه 24 و نگاه پلاس جهت ایجاد رویکرد خبری و کارگاه های آموزشی به صورت مقالات و مطالب تخصصی حوزه هنرهای نمایشی نیز از دیگر مواردیست که برای بهرمندی هرچه بیشتر هنرمندان در دستور کار قرار داده ایم.

جشنواره ی تاتر نگاه یکی از مهم ترین برنامه های موسسه ی هنر گستر حیایی در جهت پیشبرد هدف حمایت از استعداد های برتر در حوزه ی نمایش است.
هنرگستر حیایی در آستانه سه ساله شدن به خود می‌بالد که تاکنون در بخش آموزش، حمایت و تولید آثار نمایشی با به کارگیری فارغ التحصیلان خود توانسته گام مهمی در جهت اعتلای فرهنگ عمومی بردارد.
در اولین دوره از جشنواره تاتر نگاه سیاست های تدوینی همسو با نگرش هنرگستر حیایی سعی در ایجاد فضایی برای دیده شدن و تبادل تجربیات گروه های مستعد دارد.
معرفی ظرفیت های گروه های برتر نمایشی، تبادل و انتقال تجربیات و دانسته ها، ایجاد فضای رقابت حرفه ای در بخش تهران و شهرستان ها از مهم ترین اهداف این جشنواره میباشد.
ایجاد بخش های نگاه 24 و نگاه پلاس جهت ایجاد رویکرد خبری و کارگاه های آموزشی به صورت مقالات و مطالب تخصصی حوزه هنرهای نمایشی نیز از دیگر مواردیست که برای بهرمندی هرچه بیشتر هنرمندان در دستور کار قرار داده ایم.

p mohammadi

افتتاحیه جشنواره

نقد و بررسی جشنواره نگاه

اختتامیه جشنواره نگاه

پشت صحنه جشنواره نگاه

festival negah 24

جشنواره تئاتر نگاه

نگاه ۲۴

نگاه ۲۴

5/5 - (3 امتیاز)
فهرست