دوره متوسطه

دوره های متوسطه برای هنرجویانی درنظر گرفته شده که کلاس ها و آزمون های مرحله مقدماتی را پشت سر گذاشته اند ویا با تجربه پیشین در آزمون ورودی موسسه حدنصاب امتیاز را برای ورود به این دوره کسب کرده اند. در دوره متوسطه هنرجو با دوربین آشنا می شود ،قاب و لنز دوربین را می شناسد و تسلط وی به بدن و حرکاتش افزایش می یابد. همچنین هنرجو پرورش صدا و طریقه صحیح نفس گیری را می آموزد و به مهارت شناخت، تحلیل نقش و تحلیل فیلم دست می یابد. دروسی که در این دوره ارائه می شوند عبارت است از:

دروس نوجوانان (۱۰ تا ۱۷ سال)

هدف: آشنایی با سبک های مختلف سینما برای درک بهتر فیلمنامه های پیشنهادی به بازیگر

محتوا: ژانر (گونه) چیست؟ چند ژانر داریم و زیر مجموعه های هر ژانر سینمایی را چگونه بشناسیم

دستیابی: فهم بهتر متون سینمایی برای کار در سینمای حرفه ای

هدف: بدن احساس می کند، می اندیشد و وجود دارد

محتوا: آگاهی یافتن بر تنفس، بیدار کردن حواس، رهایی بدنی و کنترل آن

دستیابی: رسیدن هنرجو به حرکات مناسب و عاری از ایراد و اضافه گوئی

هدف: درک معنای واژه ها و جملات، تاثیرپذیری از محیط و تاثیرگذاری بر آن، درک شرایط فرضی نمایشنامه و انتقال آن به مخاطب از طریق کلام و حرکت

محتوا: کار با مترونوم، درک ۳/۴ و ۴/۴ در حرکت، تقلید سه لهجه، تمرین و اجرای نمایش تک نفره و دو نفره متن کلاسیک و امروزی

دستیابی: ارزیابی هنرجو براساس کار گروهی و تک نفره، سنجش دستیابی هنرجو به اهداف یاد شده

هدف: آشنایی هنرجو با تکنیک های بازیگری و به واسطه آن شناخت ناخودآگاه ذهن

محتوا: اندازه نماها و کاربرد آن ها، انواع حرکت های دوربین و تعریف آن ها، انواع تعاریف و حفظ راکورد

دستیابی: تسلط هنرجو نسبت به قاب دوربین و تکنیک های بازیگری

هدف: ۱.روح اثر و کشف اندیشه های نهفته در دل نمایشنامه ۲.مکانیسم آفرینش نقش

محتوا: موقعیت حسی ،قدرت فضاسازی،کنش بدون دیالوگ،انگیزه و تقویت اراده،ریتم درونی و بیرونی،تسلط بر بدن و احساس و تداوم حس،شبیه سازی شخصیت،تحلیل شخصیت

دستیابی: خلق شخصیت و درک لایه های زیرین نقش از تخیل تا اجرا

دروس بزرگسالان (۱۸ سال به بالا)

هدف: آشنایی با سبک های مختلف سینما برای درک بهتر فیلمنامه های پیشنهادی به بازیگر

محتوا: ژانر (گونه) چیست؟ چند ژانر داریم و زیر مجموعه های هر ژانر سینمایی را چگونه بشناسیم

دستیابی: فهم بهتر متون سینمایی برای کار در سینمای حرفه ای

هدف: بدن احساس می کند، می اندیشد و وجود دارد

محتوا: آگاهی یافتن بر تنفس، بیدار کردن حواس، رهایی بدنی و کنترل آن

دستیابی: رسیدن هنرجو به حرکات مناسب و عاری از ایراد و اضافه گوئی

هدف: درک معنای واژه ها و جملات، تاثیرپذیری از محیط و تاثیرگذاری بر آن، درک شرایط فرضی نمایشنامه و انتقال آن به مخاطب از طریق کلام و حرکت

محتوا: کار با مترونوم، درک ۳/۴ و ۴/۴ در حرکت، تقلید سه لهجه، تمرین و اجرای نمایش تک نفره و دو نفره متن کلاسیک و امروزی

دستیابی: ارزیابی هنرجو براساس کار گروهی و تک نفره، سنجش دستیابی هنرجو به اهداف یاد شده

هدف: آشنایی هنرجو با تکنیک های بازیگری و به واسطه آن شناخت ناخودآگاه ذهن

محتوا: اندازه نماها و کاربرد آن ها، انواع حرکت های دوربین و تعریف آن ها، انواع تعاریف و حفظ راکورد

دستیابی: تسلط هنرجو نسبت به قاب دوربین و تکنیک های بازیگری

هدف: ۱.روح اثر و کشف اندیشه های نهفته در دل نمایشنامه ۲.مکانیسم آفرینش نقش

محتوا: موقعیت حسی ،قدرت فضاسازی،کنش بدون دیالوگ،انگیزه و تقویت اراده،ریتم درونی و بیرونی،تسلط بر بدن و احساس و تداوم حس،شبیه سازی شخصیت،تحلیل شخصیت

دستیابی: خلق شخصیت و درک لایه های زیرین نقش از تخیل تا اجرا

درپایان این دوره آن دسته از عزیزانی که بتوانند آزمون های پایانی را با نمرات قابل قبول پشت سر بگذارند، به دوره پیشرفته راه پیدا خواهند کرد.