کارگاه های موسسه هنرگستر حیایی

آقاي محسن قصابيان
نام كارگاه : اجرای زال و رودابه (اجرای تئاتر)
آقاي محمدميرعلي اكبري
نام كارگاه : از ايده تا اجرا(اجراي تئاتر)
آقاي نیما نعمتی زاده
نام كارگاه : بازیگری رادیو
آقای اميدصديقی
نام كارگاه : سينما و تحليل
آقاي علي صلاحي
نام کارگاه : بازي مقابل دوربين(فيلم كوتاه)
آقاي رضا كشاورز
نام كارگاه : مايم
آقاي علی براتی
نام كارگاه : بدن در راستای خلق اثر
آقاي حامد نصرآباديان
نام کارگاه : ويرايش بدن
آقاي علی نجفی
نام کارگاه : ساختن از هيچ (اجرای تئاتر)
آقای امیر کربلایی زاده
نام کارگاه : کمدین شو
فرم پیش ثبت نام در کارگاه
فهرست