اجراهای دومین جشنواره نمایشنامه خوانی

خدای کشتار
نام نویسنده: یاسمینا رضا
نام کارگردان: محمد رضا رضایی نسب
خوانشگران: روژین بلوری، علی کرمانی اصفهانی، فاطمه بیات، محمد رضا رضایی نسب، عرفان ظروفچیان

402

خرده جنایت های زنا شوهری
نام نویسنده: اریک امانوئل اشمیت
نام کارگردان: مریم عزتی
خوانشگران: محمد رضا غریبی، مریم عزتی

146

اگر کوسه ها آدم بودند
نام نویسنده: برتولت برشت
نام کارگردان: روناک اسد زاده
خوانشگران: روناک اسد زاده

245

خواستگاری
نام نویسنده: آنتوان چخوف
نام کارگردان: مائده گودرزی
خوانشگران: مریم اسلامی، ثریا هوشیار، حسین مرادی، حسین سوری، محمدرضا مینایی

1134

تیلاندسیا
نام نویسنده: بهروز حسین پور
نام کارگردان: بهروز حسین پور
خوانشگران: بهروز حسین پور، محمدرضا حسنی، هنگامه ذوذهب

70

آنتیگونه
نام نویسنده: سوفوکل
نام کارگردان: بیتا دل خوش
خوانشگران: بیتا دل خوش

390

ملکه های فرانسه
نام نویسنده: تورنتون وایلدر
نام کارگردان: حنانه علیپور
خوانشگران: علیرضا خراسانی، مهدیه جلیلی، حنانه علیپور ، مانیا سماواتی

95

دلفین صحرایی
نام نویسنده: سجاد صبوری نیا
نام کارگردان: نوید خدام عباسی
خوانشگران: محمد فتاحی، رژین سیروسی، زهرا موسوی، نوید خدام عباسی، عسل فرج الهی

1059

همچنان بیماری
نام نویسنده: عرفان خدا ویسی
نام کارگردان: عرفان خدا ویسی
خوانشگران: عرفان خدا ویسی

87

کودک کار
نام نویسنده: خانم رادمنش
نام کارگردان: خانم رادمنش
خوانشگران: اسرا جلیلیان

42

بی حیوان
نام نویسنده: ژان میشل ریب
نام کارگردان: امیر محمد نوری شاد
خوانشگران: امیر محمد نوری شاد، آذر سعادتی، آتنا مرادباوکی، عرشیا پازکیان

65

درباره ماندن
نام نویسنده: سید احسان عرفانی
نام کارگردان: زهرا باقریان
خوانشگران: زهرا باقریان

165

ملکه زیبای لی نین
نام نویسنده: مارتین مک دونا
نام کارگردان: سمیرا محمدی گلدر
خوانشگران: سمیرا محمدی گلدر، فرزانه اصغری، امیر حسین امیری راد، امیر رضا علمداری

70

دشمن خدا
نام نویسنده: عمادالدین رجبلو
نام کارگردان: اعظم پور جوادیان
خوانشگران: اعظم پورجوادیان، مازیار زحمت کش، عادل حقیقی، امیر آرشی، محمد پور ابراهیمی، مهدیه ابراهیمی، مهدیه شمالی، فاطمه عزیزی

90

خشکسالی و دروغ
نام نویسنده: محمد یعقوبی
نام کارگردان: مرتضی لطفی نیا، بهنود بیاتانی
خوانشگران: تینا جمعگی، تانیا حیدری، مرتضی لطفی نیا، بهنود بیاتانی

96

باغبان مرگ
نام نویسنده: محمد چرمشیر
نام کارگردان: فاطمه بیات
خوانشگران: فاطمه بیات، محمد ایزدی

305

آدم آدم است
نام نویسنده: مهرداد رایانی مخصوص
نام کارگردان: سونیا خاموشی
خوانشگران: سونیا خاموشی،فاطمه بیات ، امیر محمد حسینی، محمدرضا رضایی نسب ، روژین بلوری

36

نویسنده مرده است
نام نویسنده: آرش عباسی
نام کارگردان: مازیار زحمت کش
خوانشگران: مازیار زحمت کش،عادل حقیقی ، اعظم پورجوادیان

29

سوء تفاهم
نام نویسنده: آلبر کامو
نام کارگردان: پانیا گل پیکر ، شهرزاد شانیان
خوانشگران: پانیا گل پیکر ، شهرزاد شانیان

130

زبان تمشک های وحشی
نام نویسنده: نغمه ثمینی
نام کارگردان: صدف خبری زاد
خوانشگران: صدف خبری زاد، طاها احمدی، روژین بلوری، علی کرمانی

207

سرگذشت عجیب خانم دبیری
نام نویسنده: محمد چرمشیر
نام کارگردان: کوثر کاردان
خوانشگران: کوثر کاردان

720

نوشتن در تاریکی
نام نویسنده: محمد یعقوبی
نام کارگردان: برزان احمدی
خوانشگران: برزان احمدی، علیرضا حاج مهرابی، امیرعطا رامی مقدم، محمدرضا فرج بیگ، ملیکا عطری، هدی احمدی، زهرا حمزه لو

185

رضا فرکانس در به در شهر ساتن
نام نویسنده: محمد رضا اسکندری
نام کارگردان: محمد رضا اسکندری
خوانشگران: سحر واثق، سعید اردشیری، محمدرضا الوندی

56

فهرست