دوره مقدماتی (آنلاین)

دوره های مقدماتی همان دوره های پایه ای کشف استعداد و قابلیت های هنرجویان بوده که الفبای بازیگری از صفر طی این دوره توسط اساتید مجرب موسسه آموزش داده می شود. دوره های مقدماتی برای دو رده‌سنی نوجوانان (۱۰ تا ۱۷ سال) و بزرگسالان (۱۸ سال به بالا) برگزار می گردد. در این دوره ، تمام تلاش اساتید و موسسه بر این است که در پایان، هنرجو به درک کامل از زمینه استعداد خود برسد. دروس آموزشی در این دوره برای نوجوانان و بزرگسالان به تفکیک ذیل ارائه می گردد:

دروس نوجوانان (۱۰ تا ۱۷ سال)

هدف: بدن خود را می شناسد و از آن بازی می گیرد

محتوا: شروع تمرینات بدنی و آموزش تکنیک

دستیابی: رها کردن قدرت پویای زندگی و تخیل در بازی

هدف: آشنایی با مفاهیم و نکات ضروری برای درک بازیگری

محتوا: تخیل، تمرکز، مشاهده، حافظه حسی-عضلانی، حافظه حسی-عاطفی، بازی دراماتیک، ریتم و کلیات بداهه پردازی

دستیابی: شناخت و درک و آشنایی بهتر نسبت به بازیگری و خود

هدف: هنرجویان با توجه به شرایط سنی خود به صورت مقدماتی وارد فضای حرفه بازیگری شده و اتمسفر بازیگری را می شناسند

محتوا: شناخت اصول اولیه، کنترل و انرژى،حضور صحنه اى، رویداد و انواع توجیه، شناخت شخصیت

دستیابی: استعدادیابی و پیدا کردن یک دید کلی نسبت به بازیگری

هدف: شناخت ابزارهای بازیگر

محتوا: برای شناخت حس های مورد نیاز هنرجو در این دوره و‌ همچنین به منظور تقویت و تربیت حس، ابتدا از یک تصویر شروع کرده و آنرا به صورت ذهنی با کمک تخیل پرورش داده تا جایی که این تصویر از تخیل بیرون آمده، جان بگیرد و به بدن بازیگر انتقال یابد. در این پروسه، حواس هنرجو بیدار می شود و به مرحله عمل وارد می شود

دستیابی: رسیدن به روش هایی خلاق برای تقویت تخیل و حواس پنج گانه

هدف: آشنایی با تاریخچه هنر نمایش، درک ضرورت نمایش و این که چرا ما در دنیای امروز به نمایش نیاز داریم، سبک ها و مکاتب هنری، آشنایی با تاریخ هنر و تاریخ غرب، آشنایی با هنر نمایش ایران

محتوا: آشنایی با نمایش های کلاسیک، آشنایی با هنر رنسانس، شناخت درام، آشنایی با تئاتر معاصر، شناخت ادبیات و ادبیات دراماتیک، آشنایی با شیوه های اجرایی معاصر

دستیابی: هنرجو دید کلی و جامع نسبت به دنیای نمایش پیدا می کند

دروس بزرگسالان (۱۸ سال به بالا)

هدف: آشنایی با تاریخچه هنر نمایش، درک ضرورت نمایش و این که چرا ما در دنیای امروز به نمایش نیاز داریم، سبک ها و مکاتب هنری، آشنایی با تاریخ هنر و تاریخ غرب، آشنایی با هنر نمایش ایران

محتوا: تخیل، تمرکز، مشاهده، حافظه حسی-عضلانی، حافظه حسی-عاطفی، بازی دراماتیک، ریتم، کلیات بداهه پردازی

دستیابی: شناخت و درک و آشنایی بهتر نسبت به بازیگری و خود

هدف: واکنش به همه ی تحریکات خلاق ذهن

محتوا: دریافت،مشاهده،پرسش گری،تربیت و انعطاف تخیل،ایده پردازی و تصویرسازی، بداهه سازی،جایگزینی تصویر،انگیزه حرکت، ژست، فعالیت خلاق،آزادی حس

دستیابی: تعامل کامل بین بدن و روان

هدف: رفع کاستی ها و اشکالات بیان، انتقال یا تغییر مفهوم دیالوگ، سخن، شعر و … بر اساس خواست سخندان، نویسنده یا کارگردان

محتوا: تنفس صحیح، رهایی حنجره، شناخت و پرورش رزونانس ها، شناخت و تقویت همخوان و واکه، شناخت ریتم، روزنامه خوانی، خوانش، شعر با بیت

دستیابی: ارزیابی هنرجو براساس کار گروهی و تک نفره، سنجش دستیابی هنرجو به اهداف یاد شده

هدف: تفکیک ( شناخت آناتومی فیزیک و موزیک )

محتوا: شناخت اندام واره های پایین تنه ، میان تنه و بالا تنه – شناخت عضلات و تقویت آن ها در جهت بازی

دستیابی: رسیدن هنرجو به شناخت اولیه و کاربردی بدن در بازی

هدف: آشنایی با تاریخچه هنر نمایش، درک ضرورت نمایش و این که چرا ما در دنیای امروز به نمایش نیاز داریم، سبک ها و مکاتب هنری، آشنایی با تاریخ هنر و تاریخ غرب، آشنایی با هنر نمایش ایران

محتوا: آشنایی با نمایش های کلاسیک، آشنایی با هنر رنسانس، شناخت درام، آشنایی با تئاتر معاصر، شناخت ادبیات و ادبیات دراماتیک، آشنایی با شیوه های اجرایی معاصر

دستیابی: هنرجو دید کلی و جامع نسبت به دنیای نمایش پیدا می کند

در واقع در این دوره، علاوه بر پایه ریزی مباحث علمی و آکادمیک بازیگری، مهارت های پایه ای و اولیه بدنی، بیانی، بداهه پردازی و خلاقیت ذهنی به هنرجویان آموزش داده خواهد شد و آن دسته از هنرجویانی که در ارزیابی های موسسه موفق به کسب حد نصاب امتیاز گردند به دوره متوسطه راه پیدا می کنند.