جشنواره تئاتر نگاه در رسانه ها

۱۳۹۹/۱۰/۶ ۰۲:۳۱ 137 نگاه 24
جشنواره تئاتر نگاه در رسانه ها

متقاضیان محترم شرکت در جشنواره تئاتر نگاه از این پس می‌توانند با مراجعه به بخش نگاه 24 از آخرین اخبار منتشر شده ی این جشنواره در وب سایت هنرگستر حیایی و خبرگزاری های رسمی کشور مطلع شوند.
شایان ذکر است بخش نگاه 24 به منظور ارتباط هرچه بیشتر شما عزیزان با جشنواره شکل گرفته است پس شما عزیزان میتوانید با پیوستن به هنرجو خبرنگاران جشنواره با ما در تولید و انتشار اخبار همکاری کنید.