کافه هنرگستر

‎📖 📚 هشتمین جلسه رونمایی و جشن امضا کتاب کتاب  دده خانم  و مرد مصلوب به گاو مرده

کتاب :  دده خانم
با حضور
مولف : جواد عاطفه
مهمان : شوکا حسینی
و
کتاب :  مرد مصلوب به گاو مرده
با حضور
مولف : مسعود هاشمی نژاد
مهمان : حسین میرزا محمدی

.
‎🗓 دوشنبه 13 بهمن  – ⏰ ‎۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
.
📍کافه هنرگسترحیایی

با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

📖 📚 هفتمین جلسه رونمایی و جشن امضا کتاب کتاب  دیو  و  هرانوش

کتاب :  دیو
با حضور
مولف : محمد میرعلی اکبری
مهمان : امیر آسانی
و
کتاب :  هرانوش
با حضور
مولف : فرهاد نقدعلی
مهمان : محسن قصابیان

 

‎🗓 چهارشنبه 8 بهمن  – ⏰ ‎۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

📖 📚 ششمین جلسه رونمایی و جشن امضاء کتاب

کتاب :  هاملن ۲۰۲۰
با حضور
مولف : علی منصوری
مهمان : ساناز بیان
و
کتاب :  شنا در حوض زالو
با حضور
مولف : بابک پرهام
مهمان : حسین زینالی

.
‎🗓 چهارشنبه ۶ بهمن  – ⏰ ‎۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
.
📍کافه هنرگسترحیایی

با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

‎📖 📚پنجمین جلسه رونمایی و جشن امضاء کتاب
.
کتاب :  هاملن ۲۰۲۰
با حضور
مولف : علی منصوری
مهمان : ساناز بیان
و
کتاب :  شنا در حوض زالو
با حضور
مولف : بابک پرهام
مهمان : حسین زینالی

.
‎🗓 چهارشنبه ۶ بهمن  – ⏰ ‎۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
.
📍کافه هنرگسترحیایی

با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

‎📖 📚چهارمین جلسه رونمایی و جشن امضاء کتاب
.
نمایشنامه : خانم ایکس
با حضور
مولف : جواد عاطفه
مهمان : سولماز نراقی
و
نمایشنامه : عناصر خودسر
با حضور
مولف : محمدمیرعلی اکبری
مهمان : حبیب الله دانش

.
‎🗓 شنبه 12 مهر  – ⏰ ‎۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
.
📍کافه هنرگسترحیایی

با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

‎📖 سومین جلسه رونمایی و جشن امضا کتاب “قحط الرجال” و ” نمایشنامه؛ مشتبا داداش صیغه ای حسین آدیداس”
‎🗓 شنبه 5 مهر  – ⏰ ‎۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
قحط الرجال
با حضور
مولف : محمدرضا آزاد فرد
مهمان : میکائیل شهرستانی
نمایشنامه؛ مشتبا داداش صیغه ای حسین آدیداس

مولف : کهبد تاراج
مهمان : احسان زیور عالم

با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

‎📖 دومین جلسه رونمایی و جشن امضا کتاب “ نمایشنامه ؛ سمفونی پوکه های خالی” و “نمایشنامه ؛ خطر احتمال برخورد با پرندگان مهاجر”
‎🗓 شنبه ۲۹ شهریور  – ⏰ ‎۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
نمایشنامه ؛ سمفونی پوکه های خالی
مولف: بابک پرهام
مهمان : مسعود ترابی
نمایشنامه ؛ خطر احتمال برخورد با پرندگان مهاجر
مولف : محمدنورالدینی
مهمان: دکترحامد شیوایی
با حضور
ناشر : مینا مکی ( نشر نیو)
مدرس ، نویسنده و کارگردان تئاتر: محمدمیرعلی اکبری

با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

ronamayi-22-6-99
‎📖 رونمایی و جشن امضاکتاب “ الاویاتان” و “خیرنبینی!ودوتک گویی دیگر”
‎🗓 شنبه ۲۲شهریور  – ⏰ ‎۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
‎با حضور
‎مولف : استاد محمدمیرعلی اکبری
‎مهمان : بهزاد صدیقی
‎مولف‌ : محمد نقدعلی
‎مهمان : دکتر محمودرضا رحیمی

‎با رعایت پروتکل های بهداشتی

‎📍میرداماد ،میدان مادر ،خ شاه نظری، کوچه نازآفرین ، مرکز خرید پویا، ورودی شماره ۱،طبقه سوم ، کافه هنرگستر
☎️۰۲۱۲۶۶۴۲۰۸۵

فهرست